De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met meer dan 115 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is samen met dorpsbelangenorganisaties de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand houden en verbeteren.

Ontstaan

De VKK Achterhoek-Liemers is in 1987 ontstaan toen een aantal dorpsbelangenorganisaties in de Achterhoek besloten zich te verenigen in een overkoepelende organisatie. In 2005 is het werkgebied van de VKK uitgebreid naar heel Gelderland.

Doel

Volgens de statuten van de VKK:
‘De vereniging stelt zich ten doel de belangen van regio’s, kleine dorpen en buurtschappen in de provincie Gelderland te behartigen, gericht op hun voortbestaan en behoud, en zo mogelijk op het verbeteren van de leefbaarheid van die woongemeenschappen, alles in de ruimste zin.’

Visie

Bewoners van het platteland c.q. kleine kernen mogen hun eigen leefomgeving als hoogst deskundige en hoogst gemotiveerde vormgeven. De VKK Gelderland stimuleert en helpt bij het van onderop plannen maken. Samenwerking tussen plattelandsbewoners staat hierbij centraal.
De VKK Gelderland laat de stem van plattelandsbewoners doorklinken bij gemeenteoverstijgende organen ten aanzien van plattelandsbeleid.
De VKK Gelderland gelooft in proactieve beïnvloeding van beleid door samenwerking van diverse groeperingen/samenwerkingsverbanden die beleid ontwikkelen en uitvoeren op het platteland. De VKK Gelderland is van mening dat de aanwezigheid van een dergelijke groepering/samenwerkingsverband in iedere kleine kern gewenst is.

Activiteiten

  • op maat ondersteunen, informeren en adviseren van leden.
  • ondersteuning en begeleiding bij ontwikkeling dorpsplannen
  • informeren via kwartaalblad Kleine Kernen Koerier, website, ledenvergadering en thema-avonden / workshops
  • uitvoeren van projecten zoals Dorpen Groeien op Eigen Wijze, PlattelandsParlement Gelderland