Bij de oprichting van de vereniging Westendorps Belang zijn bepaalde zaken geregeld in de statuten.

Het gaat hier om de volgende zaken:

  • De naam van de vereniging en de gemeente van vestiging.
  • Het doel van de vereniging.
  • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging.
  • De wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering.
  • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders.
  • De bestemming van financiële middelen bij beëindiging of de wijze van bepalen hiervan.

Klik hier voor de statuten.