Westendorps Fanfare wil ieder jaar weer proberen om zoveel mogelijk leerlingen middels blokfluitles enthousiast te maken voor muziek. Tijdens deze lessen leren de kinderen muziek lezen en maken. Ook zullen er diverse muziekinstrumenten behandeld worden, zodat zij hieruit een voor hen passend instrument kunnen kiezen na de blokfluitlessen. De leslocatie is afhankelijk van de opgave van het aantal leerlingen.

Over het algemeen zijn de leerlingen zes maanden bezig met blokfluitlessen. Hierna mogen zij een instrument uitkiezen. De leerling krijgt dan nog les met het uitgekozen instrument. Dan gaat hij op voor het A-examen. Als het A-examen behaald is, mag de leerling bij het grote orkest komen spelen.

Mocht uw zoon of dochter interesse hebben voor blokfluitles, dan kunt u hem/haar opgeven bij mevrouw Willie Semmelink (tel: 0315-298391) of bij mevrouw Doranda ten Brinke (tel: 0315-298728)