Ledenvergadering 2024

De datum voor de ledenvergadering in 2024 is vastgesteld op dinsdag 20 februari. Wilt u daarbij zijn? Dat kan! Het jaarverslag en het financiële verslag komen aan de orde en er zijn aan- en aftredende bestuursleden op deze vergadering. Meer nieuws volgt!